-
-
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 .. 10  > 
Hyster H 4.50XL Heftruck
Heftruck

Totaalgewicht: 4 500 kg

6500 €
HYSTER
Heftruck

Hijscapaciteit: 3 000 kg

Hijshoogte: 3 300 mm

6500 €
HYSTER H3 OFT
Heftruck

Hijscapaciteit: 2 500 kg

Hijshoogte: 3 305 mm

9000 €
Hyster H16XM-12
Vierwielige vorkheftruck

Hijscapaciteit: 16 000 kg

Hijshoogte: 5 600 mm

Hyster H3.0FT5797716
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 6 295

Hijscapaciteit: 3 000 kg

Hijshoogte: 4 430 mm

Hyster H3.0FT
Heftruck

Bedrijfsuren: 6 675

Hijscapaciteit: 3 000 kg

Hijshoogte: 4 800 mm

9000 €
HYSTER H5.0FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 11 199

Hijscapaciteit: 5 000 kg

Hijshoogte: 4 000 mm

HYSTER J2.00 XMT ACX
Driewielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 3 254

Hijshoogte: 3 210 mm

HYSTER E2.50 XM
Heftruck

Bedrijfsuren: 4 991

Hijshoogte: 3 800 mm

HYSTER E4.50 XLS ACX
Heftruck

Bedrijfsuren: 12 500

Hijshoogte: 4 750 mm

Hyster H4.00XL
Heftruck

Bedrijfsuren: 11 717

Hijscapaciteit: 4 000 kg

Hijshoogte: 5 400 mm

Hyster H3.0FT5563567
Heftruck

Bedrijfsuren: 18 310

Hijscapaciteit: 3 000 kg

Hijshoogte: 4 620 mm

Hyster H1.6FT5579853
Heftruck

Bedrijfsuren: 10 900

Hijscapaciteit: 1 600 kg

Hijshoogte: 4 420 mm

Hyster H2,50FT5563566
Heftruck

Bedrijfsuren: 17 275

Hijscapaciteit: 2 500 kg

Hijshoogte: 3 130 mm

Hyster H5.0FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 9 221

Hijscapaciteit: 5 000 kg

Hijshoogte: 2 400 mm

8800 €
Hyster 1
Ruw terrein heftruck

Bedrijfsuren: 1 621

6000 €
HYSTER H 1.6 FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 7 927

Hijscapaciteit: 1 600 kg

Hijshoogte: 4 900 mm

7700 €
HYSTER H3.5FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 17 948

Hijscapaciteit: 3 500 kg

Hijshoogte: 6 415 mm

HYSTER H3.5FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 14 426

Hijscapaciteit: 3 500 kg

Hijshoogte: 6 415 mm

Hyster H2.5FT
Heftruck

Bedrijfsuren: 7 018

Hijscapaciteit: 2 500 kg

Hijshoogte: 4 950 mm

Hyster H52.00XM-12
Heftruck

Bedrijfsuren: 732

Hijscapaciteit: 56 000 kg

Hijshoogte: 3 800 mm

HYSTER H3.5FT
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 15 128

Hijscapaciteit: 3 500 kg

Hijshoogte: 6 415 mm

HYSTER H 7.00 XL
Vierwielige vorkheftruck

Bedrijfsuren: 8 346

Hijscapaciteit: 7 000 kg

Hijshoogte: 3 400 mm

11900 €
Hyster H4.50XM
Heftruck

Bedrijfsuren: 8 801

Totaalgewicht: 7 950 kg

Hijscapaciteit: 4 500 kg

Hijshoogte: 5 500 mm

17500 €
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 .. 10  >